Akademik Personel

Akademik Personel

Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR

eozdemir@kocaeli.edu.tr


0262 303 22 48


İlgi Alanları

Güç Elektroniği, Güç Kalitesi, Aktif Güç Filtresi,Güneş Pilleri ile Elektrik Üretimi, Fotovoltaik güç sistemleri, enerji depolama sistemleri

Prof. Dr. Ercüment KARAKAŞ

karakas@kocaeli.edu.tr


0262 303 22 45


İlgi Alanları

Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Prof. Dr. Durmuş KAYA

durmus.kaya@kocaeli.edu.tr


0262 303 2206


İlgi Alanları

Enerji verimliliği, Enerji yönetimi, Alternatif Enerji, Biyogaz, Biyokütle, Enerji-Çevre İlişkisi, Atıktan Enerji, Hava Kalitesi Yönetimi, Katı Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Sistemleri

Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN

ikaslan@kocaeli.edu.tr


0262 303 22 82


Prof. Dr. Fatma Çanka KILIÇ

fckilic@kocaeli.edu.tr


0262 303 22 69


İlgi Alanları

Enerji, Yenilenebilir Enerjiler ve Teknolojileri, Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Enerji Verimliliği

Doç. Dr. Ayşe ERGÜN AMAÇ

ayseergun@kocaeli.edu.tr


0262 303 22 52


İlgi Alanları

Hibrit Elektrikli Araçlar, Dönüştürücüler, Aktif Filtreler, Matematiksel Modelleme Yöntemleri

Doç. Dr. Şule ÖZDEMİR

sozaslan@kocaeli.edu.tr


0262 303 2246

İlgi Alanları

Güç Kalitesi, Reaktif Güç Kompanzasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim KARAKAYA

akarakaya@kocaeli.edu.tr


0262 303 2277


İlgi Alanları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Makineleri ve Kontrolü

Dr. Öğr. Üyesi Kadir YILMAZ

kayel@kocaeli.edu.tr


0262 303 2264


İlgi Alanları

Temel Elektrik Makinaları, Özel Elektrik Motorları

Dr. Öğr. Üyesi Meral ALTINAY

meral.altinay@kocaeli.edu.tr


0262 303 2310


İlgi Alanları

Güç Elektroniği Dönüştürücüleri, Modelleme, Güç Faktörü İyileştirme Yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem EYİDOĞAN

muharrem.eyidogan@kocaeli.edu.tr


0262 303 2264


Sanayide Enerji Verimliliği, Organik Rankine Çevrim

Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Özcan ATLAM

oatlam@kocaeli.edu.tr


0262 303 2250


İlgi Alanları

Yenilenebilir enerji , enerji çevrim sistemleri, elektrik üretimi , fotovoltaik, rüzgar enerjisi, su güçlü sistemler,hidrojen, yenilenebilir enerji depolama, elektrikli araç sistemleri,enerji sistemleri performans modelleme

Dr. Öğr. Üyesi Selman ÇAĞMAN

selman.cagman@kocaeli.edu.tr


0262 303 2241


İlgi Alanları

Enerji, Isı Transferi, Termodinamik

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇOBAN

volkan.coban@koceli.edu.tr


0262 303 2241


İlgi Alanları

-

Arş. Gör. Ahmet Serhan HERGÜL

serhan.hergul@kocaeli.edu.tr


0262 303 23 08


İlgi Alanları

Yenilenebilir Enerji, Nanoteknoloji ve Nano-yarıiletkenlerin Sentezi, Fotovoltaik Hücreler

Arş. Gör. Müfit YÜCE

mufit.yuce@kocaeli.edu.tr


0262 303 2309


İlgi Alanları

Enerji Üretimi ve Kullanımı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Enerji ve Ekserji, Isıtma ve Soğutma Uygulamaları

Arş. Gör. Süleyman SAPMAZ

suleyman.sapmaz@kocaeli.edu.tr


0262 303 2308


İlgi Alanları

Endüstriyel Enerji Verimliliği, Atık Isı Geri Kazanımı, Atıktan Enerji, Kurutucu Tasarımı, Basınçlı Hava ve Kompresör Sistemleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors