Hakkımızda

Hakkımızda

Ülkemiz enerji kaynaklarında büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir. Bu kaynakların temini için birim fiyat değişimine bağlı olarak 40 ila 50 Milyar ABD Doları harcamaktadır. Benzer şekilde dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanılan fosil kaynakların hava kirliliğine, dolayısı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması, enerji konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle mevcut enerji kaynaklarımızın verimli kullanılması, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması, yeni sistemlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, uygulanması ve enerji ile ilgili pek çok konuda çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmek amacı ile Üniversitemizin Teknoloji Fakültesi altında 2012 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programı öğrenci alımına açılmıştır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunları enerjinin kullanıldığı kamu ve özel tüm kuruluşlarda (iş merkezleri, kongre merkezleri, oteller, büyük kamu binaları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, büyük alışveriş merkezleri, ısıtma, soğutma cihaz ve ekipmanları üretimi, güç santralleri, , inşaat sektörü, çeşitli tesisat tasarım ve çizim işleri, vb.) çalışabileceklerdir. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE), DSİ, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında pek çok kuruluş Biyoenerji, Jeotermal, Rüzgâr ve Hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadırlar. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleşmesi ile iş imkânları giderek artacaktır.

Bölümümüz akademik faaliyetlerini 4 Profesör, 2 Doçent, 8 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 17 personel ile sürdürmektedir.

Bölümün Öğretim Üyesi / Elemanları Sayısı

• 4 Profesör

• 2 Doçent

• 8 Doktor Öğretim Üyesi

• 3 Araştırma Görevlisi'dir
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors