KOU
Enerji Sistemleri Mühendisliği

İstihdam Olanakları

Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunları için, Kocaeli bölgesinde bulunan enerji üretimi yapan tesislerde çok geniş istihdam olanakları bulunmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olan uygulama yetenekleri gelişmiş Mühendisler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır.
Enerjinin üretiminden tüketimine, planlanmasın ve yönetimi; enerji konusunda yeni kaynaklar ve üretim yöntemleri üzerine çalışma; enerji kayıplarının en aza indirilmesi, sürdürülebilirlik, enerji alanındaki bilim ve teknolojideki gelişmelerin uygulamaları gibi konularda tüm şirketlerde Enerji Mühendisleri görev alabilecektir. Ayrıca günümüzde çok önem kazanan yenilenebilir enerji üretim teknolojileri, enerji yönetim sistemleri, enerji verimliliği, temiz yanma teknolojileri, enerji ve çevre, sürdürülebilirlik vb. konularında uzmanlaşmış enerji mühendislerinin gelecek yıllarda enerji üretimi ve tüketimi yapan tüm sektörlerde artan bir biçimde istihdam edileceği düşünülmektedir.


Mezunların çalışabileceği bazı kuruluşlar:


• Tüm fabrikalarda “Enerji Yöneticisi” olarak
• Elektrik üreten tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında
• Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar,
• Mekanik-Tesisatçılık (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhi Tesisat),
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM),
• Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
• Bor Enstitüsü,
• Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
• Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ),
• Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ),
• Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ),
• Devlet Su İşleri (DSİ),
• Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
• Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
• Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
• Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), 
• Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK).
• TEMSAN
• BM Hidrojen Enstitüsü
• Taş Kömürü İşletmeleri
• TCDD


Ayrıca, bir çok özel sektör kuruluşu ülkemizin büyük ölçüde ihtiyacı olan enerji açığını kapatmak için, biyo-enerji, jeotermal, rüzgar ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor, uranyum ve toryum gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda AR-GE düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknolojileri konusunda eğitim almış Mühendislere ihtiyaç duyulacaktır. Üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak Enerji Mühendisleri ilk sırada olacaktır.
ENVER Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir Mühendis çalıştırma mecburiyeti getirilmiştir. Bu da mezunlarımızın özel sektörde iş bulma imkanını arttıracaktır. Ayrıca binalarda ısıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin projelendirilmesinde proje büroları açabilecek bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirilecektir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunları termik, hidrolik, nükleer, güneş, rüzgar, hidrojen enerjilerinin ve sistemlerinin üretimi, kullanımı, planlaması, HVAC sistemlerinin tasarımı planlanması, teknoloji geliştirme, tasarım, servis hizmetleri, sanayi ve araştırma kurumlarında projelendirme, yapım, işletme ve bakım çalışmalarında kontrol sektörlerindeki kurum, kuruluş ve şirketlerde;  araştırma kuruluşları ve üniversitelerde; Enerji ve Çevre Bakanlıklarında,  planlama teşkilatında başarı ile görev alabileceklerdir

Web Master: S.Sapmaz

© Enerji Sistemleri Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (0 262) 303 22 48 / Belgegeçer: +90 (0 262) 303 22 03