Misyon - Vizyon

Misyon

21. yüzyılın problemi olarak görülen enerji alanında teknik bilgi birikimi ve uygulama potansiyeli ile Dünya çapında lider bir bölüm olmak.

Uygulamaya ağırlık veren eğitim anlayışıyla teknik bilgi açısından mücehhez, karakteri ile bütün insanlığa yön veren, bilgili, kültürlü ve esas erdemi milletine hizmette bulan fertler yetiştirmek. Ekip ruhuyla hareket eden, işbirliğini ön planda tutan ve devrin şartlarının gerektirdiği bilgi seviyesine sahip genç, dinamik Enerji Mühendisleri yetiştirmek.

Ülkenin gelecek enerji yapılanmasına yön verecek, insanlığa hizmet için bilgi üreten ve bu bilgiyi teknoloji üretimi için kullanan bir bilim merkezi olmak.


Vizyon

Evrensel bilim çevrelerinde kabul gören, yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren bilimsel bir kurum olmak. Uluslararası seviyede tanınmak ve rekabet edebilmek.

Geliştirdiği projelerle büyük ve küçük ölçekte tüm sanayi kuruluşlarına yardımcı, sektörel kurumlarla ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışan, ürettiği bilgiyi toplumun ve sanayinin hizmetine sunan, özel ve kamu sektöründe yaşanan sorunlara çözüm üreten modern, mühendislik yöntemleri tam olarak kullanan bir kurum olmak.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu lider karakterde işbirliğine ve ekip çalışmasına önem veren, sistemleri analiz becerisine sahip, analitik olarak düşünebilen sorumluluk sahibi özgüveni yüksek ve iletişimi güçlü Enerji Mühendisleri yetiştirmek.

Özgün bilimsel çalışmalar yapmak ve mühendisliğin gereği olan bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştürme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors